Werkwijze

Hoe gaan wij te werk? Simpel....

We beginnen met een goed gesprek! 

Cafe

Je hebt een doel, een uitdaging, een probleem of een combinatie van deze. Allereerst moet dit voor ons duidelijk zijn! Zonder het probleem helder in kaart gebracht te hebben is elke opdracht op voorhand complex. 

Nadat we dit gezamenlijk in kaart hebben gebracht gaan wij kijken naar mogelijke oplossingen. Hier zullen wij voorstellen voor doen. 

Wanneer we overeenstemming hebben bereikt gaan we over tot uitvoering van het plan. We meten vervolgens of de gestelde doelen vervolgens worden bereikt. Is dit niet het geval? dan gaan we kijken waar we eventueel aanpassingen moeten doorvoeren. Slaagt het plan? Mooi! 

Ter afsluiting zullen we een evaluatie plannen waarbij we de gehele opdracht nog eens doorlopen om te zien waar eventuele verbeteringen te realiseren zijn.